Torsdagen den 17 juni utsågs Västra Götalandsregionens SKAPA stipendiater.
I samband med Fokus Innovations middag på BrewHouse utdelades priser till VGRs stipendiater till Stiftelsen SKAPAS utvecklingsstipendium.
Ett pris från ALMI företagspartner Väst på 25 000 kr tilldelades vardera projekten Tenroc Technologies och Dynamiskt Köldbärarsystem. Dessa två kommer att gå vidare till den nationella juryn som utser en till tre stipendiater som delar på totalt 500 000 kr. Vinnarna presenteras i samband med Tekniska mässan i oktober 2010. Samtliga länsfinalister kommer där dessutom att få ytterligare 20 000 kr + diplom.

Utöver dessa två uppmärksammades ytterligare ett projekt, Näsimplantat William, som fick ett Hedersomnämnande.
Juryns motivering löd, “Uppfinnaren har med stor målmedvetenhet utvecklat ett medicinskt implantat med humanitär nytta”.
Göteborgs Uppfinnareförening är förstås extra glada åt att hedersomnämnandet gick till Sanda Hadziavdic som är en av våra medlemmar.

/Lena