Nu är det dags att söka Göteborgs Uppfinnareförenings Idéstipendium – 2010.
Du som kan söka ska vara medlem i GUF och dessutom måste du ha blivit medlem år 2009 eller tidigare.
Syftet är att stimulera och uppmuntra till idéutveckling.
Ansökan skickas in per brev till vårt kansli och behandlas konfidentiellt. Ansökningstiden sträcker sig fram till den 30 augusti 2010.
All information finns att ladda ned HÄR som pdf