ETT NYHETSBREV FRÅN STRÖM & GULLIKSSON OCH ADVOKATBYRÅN GULLIKSSON

Den 10 april i år var det exakt 300 år sedan världens första upphovsrättslag, engelska ”The Statute of Anne” som uppkallats efter Queen Anne, trädde i kraft. Syftet var att ge lärda män ekonomisk stimulans att skriva nyttiga böcker. Jubileet ger oss anledning att fundera över vad upphovsrätt innebär och vad som kan skyddas. Var går gränsen mellan original, kopia och plagiat när skaparna i varje generation står på föregångarnas axlar?

Ladda ned och läs mer i nyhetsbrevet Exklusivt nr 2 2010