Låt oss under en eftermiddag inspirera dig och väcka din entreprenörsanda!

Måndagen den 19 april – 7 maj
klockan 16-19
Ullevi Restaurang & Konferens,
Paradentrén
Göteborg

Läs mer här