Eco-Innovation riktar sig främst till organisationer som har utvecklat miljövänliga produkter, teknologier, tjänster, processer och management-metoder men som inte ännu är marknads-introducerade. Stödet avses till marknadsintroduktion av innovationerna för att reducera de marknadshinder som finnas för fortsatt kommersialisering

Nästa deadline för ansökan är 9 september 2010
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/call_en.htm

/Lena