Kommer Sverige att fortsätta att underinvestera i nya affärsidéer?
Regeringen väntas i morgon, den 23 mars, presentera innovationspropositionen. Frågan är om den ger svaret på de utmaningar Sveriges uppfinnare och entreprenörer påpekat?

Sammanfattning
De sista decennierna har vi inte sett någon nämnvärd tillväxt av innovativa företag till medelstora företag. Flera lovande företag lämnar också landet. Sveriges näringsliv har därför fått en åldrig struktur. Under de närmaste åren måste staten medverka till att fem privata miljarder kronor investeras årligen i nya affärsidéer för att Sverige inte skall halka efter i välståndsligan.

Förslag 1
Det offentliga stödet i tidiga skeden bör trefaldigas och ett NIONDE INNOVATIONSKONTOR som erbjuder likvärdiga villkor till exploatering av nya affärsidéer, utanför universitetssfären, bör inrättas. Statens resurser är idag koncentrerade till universitetssfären. Detta är unikt svenskt.

Förslag 2
Förstärkt kapitalbas för affärsänglar. Detta är en svensk variant av den amerikanska modellen Small Business Investment Corporations – SBIC. I princip innebär det att staten på förmånliga villkor lånar ut till ett SBIC. Lånet är tre gånger investerarnas egen insats i SBIC.  Effekten av detta är att staten lånar ut medel, som blir egenkapital i de företag där SBIC investerar. Detta kallar vi TILLVÄXTINVEST.

Öka också tillgången på privata resurser genom översyn av skattesystemet så att investeringar i nya affärsidéer stimuleras. Detta innefattar möjligheten för uppfinnare att dra av sina utvecklingskostnader mot tjänsteinkomster, skattesubventioner vid investeringar i unga företag, översyn av beskattningen av optioner och 3:12 reglernas inlåsande effekter.

Mer information:
Peter A Jörgensen, styrelsens ordförande
telefon 070-601 20 50
e-post peter.jorgensen@innovationeurope.se

Bild på Peter A Jörgensen, här

Fakta
Några siffror om svenska statens satsningar på affärsutveckling, hos unga företag och de internationella jämförelsevärdena

År 2007 investerade staten med bidrag och villkorliga lån ca 300 miljoner kronor i affärsutveckling hos uppfinnare, entreprenörer och mindre företag. Motsvarande siffra i världens mest innovativa regioner är omkring 1000 miljoner kronor alltså tre gånger högre. Villkoren är dessutom bättre.

År 2010 är statens investeringar i forskning är 30 000 miljoner kronor. Detta är koncentrerat till universitet, forskningsinstitut och större företag.

Några siffror om privata investeringar hos unga företag och de internationella jämförelsevärdena

Uppskattningsvis investerar privata finansiärer ett normalår 500 miljoner kronor i mindre företag. För att nå en god nivå bör denna siffra var 5 000 miljoner kronor. Detta är mycket grov uppskattning baserad på affärsänglars investeringar i Kalifornien år 2008 dvs. före finanskrisen. Siffran är anpassad till Sveriges befolkning.

Om Svenska Uppfinnareföreningen, SUF
SUF, Svenska Uppfinnareföreningen, är en ideell, allmännyttig förening, som sedan 1886 arbetar för att främja uppfinnandet och innovationsklimatet i Sverige. Föreningen har närmare 3 000 medlemmar. Lokala medlemsföreningar finns runt om i landet och det centrala kansliet är placerat i Stockholm.

www.uppfinnare.se/press