– How to develop a business model that will actually work

11 mars kommer professor John Mullins, London Business School, för att prata om hur man kan skapa affärsmöjligheter. Föreläsningen utgår från hans nya bok: ”Getting to Plan B: Breaking Through to a Better Business Model”. Efter föreläsningen kan de som är intresserade köpa boken till ett mycket fördelaktigt pris.

Boken handlar bland annat om att våga släppa taget om sin ursprungsidé. Först när entreprenören lyfter blicken och börjar experimentera kan de verkliga affärsmöjligheterna födas. Så var det till exempel i succéföretag som Google och Starbucks, och deras tillvägagångssätt kan tillämpas även i andra företag, menar Mullins.
John Mullins anförande kommenteras av affärsängeln och entreprenören Katarina Bonde, Kubi LLC.

För mer info och anmälan: http://www.esbri.se/nastaforelasning

Välkommen!
Helene Thorgrimsson

Estrads huvudfinansiärer 2010 är Tillväxtverket och VINNOVA . Dessutom erhålls stöd från IVA och Mälardalsrådet . Mediepartner är tidningen Entreprenör.