Göteborgs uppfinnareförening och ALMI Företagspartner Väst anordnade igår en gemensam inspirationskväll på Lindholmen Science Park. Programmet var Innovativ marknadsföring som genomfördes av Fredrik Olsson, Miami Guerrilla Agency. Att ämnet var intressant var inget att ta miste på då ett drygt 80- tal uppfinnare och kreativa personer anslöt sig till kvällens föredra