Vi vill påminna alla er som inte har sökt eller känner till att stiftelsen Skapa utlyser det nationella Utvecklingsstipendiet för 2010. Syftet med stipendiet är att stimulera kreativt nyskapande av produkter och tjänster som leder till kommersiella möjligheter. Den totala prissumman i år uppgår till 980 000 kronor. Utdelning av stipendiet sker på Tekniska Mässan i Stockholm den 19 oktober 2010.

Ansökningsformulär finns på hemsidan www.stiftelsenskapa.se

Läs mer Utvecklingsstipendium 2010 a, Utvecklingsstipendium 2010 b
Ansökan ska vara inlämnad senast den 17 maj 2010