På Tillväxtdagen lyfter vi viktiga frågor om Sveriges utmaningar sett ur ett tillväxtperspektiv! Ledande företrädare för näringsliv och samhälle delar med sig av erfarenheter och deras syn på hållbar tillväxt. Vi presenterar fakta och statistik under tema innovation, entreprenörskap och regional utveckling.

Var: Clarion Sign Hotel, Stockholm
Datum: Tisdag den 13 april 2010
Tid: Kl 09.30 till 15.00. Registrering från kl 09.00.
Kostnad: 500 kr exklusive moms
Anmälan http://eventus.trippus.se/tillvaxtdagen13april
Sista dag för anmälan 30 mars 2010.

Några av gästtalarna:
Marcus Wallenberg, styrgruppsordförande i projektet Innovation för Tillväxt, styrelseordförande i SEB, Electrolux och Saab.
Kristina Alsér, entreprenör och landshövding i Kronobergs län.
Cecilia Hertz, industridesigner och grundare av uppmärksammade Umbilical Design.
Alice Bah Kuhnke, chef för miljö och CSR på ÅF.
Mer om Tillväxtdagen: www.tillvaxtdagen.nu

Tillväxtdagen är ett evenemang för kunskapsspridning och samtal kring Sveriges utmaningar ur ett hållbart tillväxtperspektiv.
Tillväxtdagen arrangeras av Tillväxtanalys och Tillväxtverket. Ta del av våra verksamheter på www.tillvaxtanalys.se och www.tillvaxtverket.se.

Se mer: tillvaxtdagen_20100413.pdf