Det Nationella Utvecklingsstipendiet är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel och delas årligen ut av Stiftelsen SKAPA. Syftet med stipendiet är att uppmuntra initiativ och att medverka till att nyskapande och kreativitet i landet tillvaratas mer effektivt. Bakom utvecklingsstipendiet står Stiftelsen SKAPA. Det är ett av landets största och mest prestigefyllda uppfinnarpris. Det nationella priset delas ut till maximalt tre pristagare den 19 oktober 2010 i samband med Tekniska Mässan i Stockholm. Prissumman är i år på totalt 980 000 kronor, 500 000 kr fördelas till de nationella vinnarna och 480 000 kr på de 24 länsfinalisterna.
Mer info och Ansökningsblanketter finns här http://www.stiftelsenskapa.se. Läs mer  Stiftelsen skapas Utvecklingsstipendium 2010 a, Stiftelsen skapas Utvecklingsstipendium 2010 b

http://www.stiftelsenskapa.se