Gå med i gruppen Uppfinning och Innovationsnätverket på Facebook via denna länk

http://www.facebook.com/group.php?gid=221965245077