Den 11 december ger PRV ett spännande seminarium. Du får ta del av hur den nya kinesiska patentlagstiftningen är uppbyggd och fungerar. Men också hur den kan påverka det svenska näringslivet.
Föreläsarna består av av en delegation från Legal Affairs Department State Intellectual Property Office of People’s Republic of China (TBC) och European Patent Office (EPO). Det är ett kostnadsfritt seminarium om förändringarna i den kinesiska patentlagstiftningen som trädde i kraft den 1 oktober i år.
Anmäl dig så snart du kan då max antal deltagare är 20 personer, dock senast 7 december.
Anmäl dig genom att skicka e-post till denna adress:
utbildning@prv.se
Seminariet är kostnadsfritt.
PRV Valhallavägen 136 Stockholm
Läs mer om programmet här: http://www.prv.se/Om-oss/Nyheter/Hur-paverkar-den-nya-kinesiska-patentlagstiftningen-svenskt-naringsliv/