Lite information rörande EU-patentet som nu fått liv igen. Överenskommelsen, om den genomförs, kommer att göra det väsentligt enklare och billigare att få patentskydd inom EU-området.
Se bifogad fil:Council conclusions 1204 adopted