Fyra miljoner arbetstagare i Sverige med säkert lika många idéer skulle kunna skapa många nya innovationer. Nu vill Ingenjörsamfundet höja den kreativa temperaturen i Sverige!

Att det är stimulerande och utvecklande att arbeta där du kan vara kreativ och där kreativiteten tas om hand och omsätts till innovationer är självklart. Forskning visar att det också leder till bättre arbetsmiljö och mindre sjukfrånvaro. Men det är också nödvändigt att allas förmågor nyttjas i utvecklingen av verksamheten. Nödvändigt för att klara hårdare konkurrens oavsett om man verkar inom industri eller tjänstesektorn, på den privata såväl som den offentliga arbetsmarknaden.

I TV-serien Innovatörerna följer vi sex arbetsplatser runt om i Sverige som svettas med olika typer av utmaningar. De anställda bjuds in i en omtumlande innovationsresa av våra innovationsexperter Kaj Mickos och Hans Björkman. På några dagar kan kollegorna rädda hela verksamheten. Hur har det gått? Se uppföljningen av vårens TV-serie med start den 8 november.    http://www.ingenjorsamfundet.se:80/innovatorerna/