GUFs idéstipendium 2009 har tilldelats Ina Pieper. Inas idé ska förbättra arbetsmiljö för personal på sjukhus och vårdhem men också göra det så mycket bättre för sängbundna patienter. Den första prototypen förväntas vara klar sommaren 2010.