SKAPA:s nationella utvecklingsstipendium och titeln Sveriges uppfinnare 2009 går i år till Lundaforskarna och entreprenörerna Anna Stenstam, Karin Bryskhe och Daniel Topgaard. De belönas för sin nya teknik att spåra bland annat bröstcancer med hjälp av magnetkamera.

Stiftelsen SKAPA valde i år även att premiera Armando Córdova och Jonas Hafrén med 100 000 kronor för deras metod att framställa väsentligt starkare papper genom att ändra egenskaperna hos cellulosa.

Även Ian Nicholls, Annika Rosengren och Björn Karlsson belönades med 100 000 kronor för sin biosensor som mäter warfarinhalten i blodet.

Mer information:

http://www.stiftelsenskapa.se/