Projektet Innovation för tillväxt kommer att utifrån befintliga analyser se över vilka konkreta åtgärder som behöver vidtas för att skapa ett mer gynnsamt innovationsklimat i Sverige och som får fler företag att växa. Projektet genomförs av IVA med stöd från VINNOVA, Svenskt Näringsliv och Tillväxtverket.
Visionen är att Sverige ska bli världens bästa miljö för innovationer.

Projektet Innovation för tillväxt vill bidra till att:

  • Företag ska växa.
  • Sveriges regering tar beslut om en nationell innovationsstrategi.

Projektet Innovation för tillväxt ska:

  • Ta fram en handlingsplan, i samverkan med politiker, näringsliv och myndigheter.
  • Genomföra konkreta åtgärder under projektets gång med politiker, näringsliv och myndigheter.

Läs mer på www.iva.se/innovationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information och kontakt

Kontaktpersoner på Tillväxtverket:

Anna Bünger, 08-681 96 77
anna.bunger@tillvaxtverket.se

Johanna Essemyr, 08-68191 63
johanna.essemyr@tillvaxtverket.se

Innehållsansvarig: Anna Bünger/Johanna Essemyr