Underlag till motioner inlämnat till Riksdagen den 23 sept.-09 av Svenska uppfinnareföreningen

Riksdagsmotion