Samling och mingel kl 17.30 på Lindholmspiren 5, Entréplanet, lokal Manegen.
Vi bjuder på fralla och dryck och under tiden underhålls vi med musik och sång av vår medlem Christer Kernell.

Några av vår uppfinnare står redo att visa sina innovativa produkter samtidigt som vi lanserar vår nya Hemsida.

Klockan 18.15 informerar vår ordförande Lena Nyström om höstens program.

Därefter får vi följa en fantastisk resa från idé till produkt. Vår medlem Benny Hedlund presenterar i ord och bild sin medverkan när Volvo Penta tog fram sin senaste båtmotor.

Härefter bjuder vi på kaffe och bröd och Christer fortsätter att underhålla oss.

Sedan får vi med hjälp av Sven Hellestam och Robert Perneborn en inblick i hur 3D-Cadsystem fungerar och hur uppfinnare kan presentera sina idéer på ett professionellt sätt.

Vi kommer också att ha medlemmar på plats som ger råd om vikten av att nyhetsgranska sin idé för att veta om idén verkligen är ny.