GUF blev tillsammans med STIK, Stockholm, och LIST, Bollnäs, utvalda till bästa lokalföreningar i Sverige och var och en fick 25 000 kr till föreningen från Agne Johansson minnesfond.

> Se diplom och motivering här